Zakladateľmi koordinačného centra
- zakladajúci členovia družstva

NOWAS, s.r.o.

Račianska 66, 831 02 Bratislava

IČO: 45 957 657

Číslo autorizácie: 0025/OBALY/OZV/A/16-3.3

ENVI-PAK, a.s.

Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava

IČO: 35 858 010

Číslo autorizácie: 0006/OBALY/OZV/A/16-3.3

SEWA, a.s.

Račianska 71, 831 02 Bratislava

IČO: 35 942 355

Číslo autorizácie: 0026/OBALY/OZV/A/16-3.3

SLOVMAS, a. s.

Na paši 4, 821 02 Bratislava

IČO: 44 946 422

Číslo autorizácie: 0027/OBALY/OZV/A/16-3.3

E-cycling s.r.o.

Nad Plážou 14554/33, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 44 714 203

Číslo autorizácie: 0019/OBALY/OZV/A/16-3.3

ELEKOS

Párovská 44, 944 01 Nitra

IČO: 37 857 690

Číslo autorizácie: 0018/OBALY/OZV/A/16-3.3

NATUR-PACK, a.s.,

Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava

IČO: 35 979 798

Číslo autorizácie: 0007/OBALY/OZV/A/16-3.3

ZEO Slovakia s.r.o.

Stará prešovská 10, 040 01 Košice

IČO: 45 294 372

Číslo autorizácie: 0046/OBALY/OZV/A/16-3.3

RECobal s.r.o.

Bohrova 1, 851 01 Bratislava

IČO: 47 257 997

Číslo autorizácie: 0009/OBALY/OZV/A/16-3.3